Posted on

แทงบอลลูกครึ่ง ufabet หากเราเปรียบเทียบง่ายๆสักสามเรื่อง คือ ความสะดวก ความปลอดภัย ความคุ้มค่า ระหว่าง เว็บแทงบอล เราจะเห็นได้ว่า ทั้งสามข้อ เว็บแทงบอล กินขาด ถ้ามองในเรื่องความสะดวก การพนันออนไลน์ แบบพนันได้ทุกที่ ทุกเวลา ย่อมจะสะดวกกว่าอยู่แล้ว ส่วนเรื่องของความปลอดภัย การที่เราพนันผ่านเว็บบอล ไม่มีใครรู้ว่าเราเล่นพนัน ข้อมูลก็ตรวจสอบกลับไม่ได้ ไม่มีหลักฐานทิ้งไว้ ก็ย่อมมีความปลอดภัยมากกว่าอยู่แล้ว

ufabet

ราคาแทงบอลลูกครึ่ง( 1/2 , 0.5 )

ความหมายคือ ถ้ามีทีมต่อชนะ ทีมต่อจะได้เงินเต็ม ส่วนทีมรองเสียเต็ม
ถ้าทีมรองชนะ ทีมรองได้เงินเต็ม ส่วนทีมต่อเสียเต็ม
ถ้าผลเสมอกัน ทีมรองได้เงินเต็ม ทีมต่อเสียเต็ม

ราคาแทงบอลลูกครึ่งควบลูก ( 1/2+1 , 3/4 , 0.75 )

ความหมายคือ ถ้าทีมต่อชนะไม่เกินหนึ่งลูก เช่น 2-1 , 4-3 ทีมต่อได้เงินครึ่งหนึ่งของเงินที่เดิมพัน ทีมรองเสียครึ่งหนึ่งของเงินที่เดิมพัน
ถ้าทีมต่อชนะเกินหนึ่งลูก เช่น 4-2 , 5-3 ทีมต่อได้เงินเต็ม ทีมรองเสียเต็ม
ถ้าทีมรองชนะ ทีมรองได้เงินเต็ม ทีมต่อเสีบเงินเต็ม
ถ้าผลเสมอกัน ทีมรองได้เงินเต็ม ทีมต่อเสียเต็ม

ราคาบอล หนึ่งลูก ( 1 )

ความหมายคือ ถ้าทีมต่อชนะไม่เกินหนึ่งลูก เช่น 2-1 , 4-3 ทีมต่อและทีมรองไม่ได้ไม่เสีย
ถ้าทีมต่อชนะเกินหนึ่งลูก เช่น 4-2 , 5-3 ทีมต่อได้เงินเต็ม ทีมรองเสียเต็ม
ถ้าทีมรองชนะ ทีมรองได้เงินเต็ม ทีมต่อเสียเต็ม
ถ้าเสมอกัน ทีมรองได้เต็ม ทีมต่อเสียเต็ม

ราคาแทงบอลลูกครึ่งควบ( 1+1/4 , 1.25 )

ความหมายคือ ถ้าทีมต่อชนะไม่เกิน 1 ลูก เช่น 2-1 , 4-3 ทีมรองได้เงินครึ่งหนึ่งของเงินที่เดิมพัน ทีมต่อเสียครึ่งหนึ่งของเงินที่เดิมพัน
ถ้าทีมต่อชนะเกินหนึ่งลูก เช่น 4-2 , 5-3 ทีมต่อได้เงินเต็ม ทีมรองเสียเต็ม
ถ้าทีมรองชนะ ทีมรองได้เงินเต็ม ทีมต่อเสียเต็ม
ถ้าผลเสมอกัน ทีมรองได้เต็ม ทีมต่อเสียเต็ม

ufabet

หรือหากว่าเราจะมีการเปรียบเทียบในแง่ของความคุ้มค่า เว็บแทงบอล นั้นก็เหนือกว่าอย่างเห็นๆ เพราะมีโปรโมชั่นต่างๆมากมาย และโปรโมชั่นยังตรงใจนักพนัน อีกทั้งยังมีการอัพเดตเป็นประจำทุกสัปดาห์ ส่วนโต๊ะบอลเองมีเรื่องเหล่านี้น้อยมาก ดังนั้นแล้ว เมื่อเปรียบเทียบทั้งสามด้านสำคัญที่เป็นปัจจัยในการพิจารณา ไม่ว่ามองมุมไหน การเล่นพนันผ่าน เว็บแทงบอล ก็กินขาดหลายขุม แล้วถ้าเป็นตัวคุณจะยังเล่นพนันผ่านโต๊ะบอลอยู่หรือ ทั้งที่ การพนันผ่านเว็บ ufabet ดีกว่าอย่างมากมายนั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *